Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία ΚΔΕΠ-1200061016 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 23/07/2019 Σε Παράταση 195.000 Αθήνα
Προμήθεια ΚΔΕΠ-1200061363 Προμήθεια αναλώσιμων αερίων υψηλής καθαρότητας 23/07/2019 12.000 Αθήνα