Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια ΚΔΕΠ-1200062548 Συσκευή προσδιορισμού της αντοχής λιπαντικών στην οξείδωση 24/09/2019 45.000 Αθήνα
Προμήθεια ΚΔΕΠ-1200060511 Προμήθεια τηλεφωνικού συστήματος 26/09/2019 29.500 Αθήνα