Πρόσκληση σε Διαβούλευση ΔΥΠ-1 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 08/06/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/06/2018 - 16:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: E.Kοτσαλή, Τηλ.210 5270833
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για κάθε θέμα σχετικό με τη Διαβούλευση είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, υπεύθυνη επικοινωνίας κα Ν. Μάρκου, e-mail n.markou@dei.com.gr, fax +30 210 5232597.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Eπιλογή της κατάλληλης λύσης για την ανάπτυξη λειτουργικότητας με χρήση πληροφορικής τεχνολογίας για την εμπορία φυσικού αερίου

Διακήρυξη: Τεύχος: Πρόσκληση σε Διαβούλευση ΔΥΠ-1
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 31/05/2018
ΑΔ: A103096
Συμπλήρωμα 1 08/06/2018
ΑΔ: A104157
Προϋπολογισμός: € 00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας