ΔΥΠΕΚΕ - 903061 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
09/12/2020 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α ΣτάθηΤηλ. 210 5292523 Γ.Τραιφόρου Τηλ. 210-5292679
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠEKE

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών ‘tenderONE’ της εταιρείας cosmoONE στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://marketsite.gr. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Στάθη Αρετή και την κα Τραϊφόρου Γεωργία με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις A.Stathi@dei.com.gr και G.Traiforou@dei.com.gr και τηλεφωνικά (+30 210 5292523/ 210 5292679) ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 210 5232597).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών των Μηχανών CEGIELSKI-SULZER 9RTAF58 του ΑΣΠ Λέσβου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ - 903061
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/11/2020
ΑΔ: A116901
Προϋπολογισμός: € 52.081,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας