ΔΥΠΕΚΕ – 903057 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 09/12/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/12/2020 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Στάθη Τηλ.2102105292523 Δ.ΧριστοφιλόπουλοςΤηλ.2105293487
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠEKE

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών ‘tenderONE’ της εταιρείας cosmoONE στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ειδικό τεμάχιο αγωγού εξόδου ατμού OTC για την Μονάδα Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ – 903057
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 02/10/2020
ΑΔ: A116681
Συμπλήρωμα 1 14/10/2020
ΑΔ: A116724
Συμπλήρωμα 2 19/10/2020
ΑΔ: A116746
Συμπλήρωμα 3 09/12/2020
ΑΔ: A116984
Προϋπολογισμός: € 140.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας