ΔΥΠΕΚΕ - 903056 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 19/11/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/12/2020 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α. ΣτάθηΤηλ. Τηλ.210 5292523
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών ‘tenderONE’ της εταιρείας cosmoONE στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια εδράνων μειωτήρα τύπου TX90/5C του Οίκου Flender του Α/Σ Siemens SGT-600 (πρώην ABBGT10B1) του ΑΗΣ Ρόδου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ - 903056
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 02/10/2020
ΑΔ: A116677
Συμπλήρωμα 1 23/10/2020
ΑΔ: A116765
Συμπλήρωμα 2 10/11/2020
ΑΔ: A116875
Συμπλήρωμα 3 19/11/2020
ΑΔ: A116900
Προϋπολογισμός: € 39.200,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας