ΔΥΠΕΚΕ - 903053 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 14/10/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/10/2020 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Στάθη Τηλ. 2105292523 Γ.Τραιφόρου Τηλ. 2105292334
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών ‘tenderONE’ της εταιρείας cosmoONE στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Ειδικών Χαλύβων 50Cr-50Ni-Cb για την κατασκευή του τελικού υπερθερμαντή του λέβητα της Ατμομονάδας Νο 1 του ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ - 903053
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 18/09/2020
ΑΔ: A116619
Συμπλήρωμα 1 02/10/2020
ΑΔ: A116678
Συμπλήρωμα 2 12/10/2020
ΑΔ: A116717
Συμπλήρωμα 3 14/10/2020
ΑΔ: A116725
Προϋπολογισμός: € 48.800,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας