ΔΥΠΕΚΕ 618108 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
14/07/2021 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ο.Γρηγοριάδου Γ.Μπραϊμάκη
Υποβολή: ΔΥΠEKE
Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στο γραφείο 111, οδός Πατησίων, αριθμός 27, όροφος 1ος. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Όλγα Γρηγοριάδου Τομεάρχη Τομέα Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας/ΔΥΠΕΚΕ και την κα Γεωργία Μπραϊμάκη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις O.Grigoriadou@dei.com.gr και G.Braimaki@dei.com.gr, τηλ.: 210-3307263 & 210-3307284 αντίστοιχα και τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 210-5232597).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υλικών, μηχανημάτων, ανταλλακτικών και ελαιολιπαντικών σε βαρέλια, από τον Νομό Αττικής προς τον ΑΣΠ Θήρας και αντιστρόφως

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 618108
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 11.190,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας