ΔΥΠΕΚΕ 611049 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 22/12/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/01/2021 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ.Γούλας Τηλ.210 5292557
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από: Μπαμπαγενέ Δημήτριο: τηλ. 2105292530, d.bampagenes@dei.com.gr, Γούλα Γεώργιο: τηλ. 2105292557, g.goulas@dei.com.gr και για τεχνικές πληροφορίες: Μιχόπουλο Αναστάσιο τηλ. 2103324707, a.michopoulos@dei.com.grΟ ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ελαιολιπαντικών στροβίλων και δύσφλεκτων υδραυλικών υγρών

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 611049
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/12/2020
ΑΔ: A117012
Συμπλήρωμα 1 22/12/2020
ΑΔ: A117059
Προϋπολογισμός: € 94.381,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΥΔΜΣΛΑ_1 Λήψη
ΥΜΔΣΛΑ_2 Λήψη