ΔΥΠΕΚΕ – 602005 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 23/02/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/03/2021 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Π.Γκάνια Τηλ.210 52 93 806
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών ‘tenderONE’ της εταιρείας cosmoONE στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια πλήρους σφαιραύλακα περιφοράς άνω δομής (ανταλλακτικά γνήσια ή πλήρως εναλλάξιμα) ηλεκτροκίνητων εκσκαφέων TAKRAF SRs 2000 (Φ10000ΜΜ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ – 602005
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/10/2020
ΑΔ: A116744
Συμπλήρωμα 1 26/11/2020
ΑΔ: A116928
Συμπλήρωμα 2 23/12/2020
ΑΔ: A117064
Συμπλήρωμα 3 28/01/2021
ΑΔ: A117191
Συμπλήρωμα 4 02/02/2021
ΑΔ: A117223
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5 23/02/2021
ΑΔ: A117330
Προϋπολογισμός: € 261.450,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας