ΔΥΠΕΚΕ – 602003 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 14/10/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/07/2021 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Π. Γκάνια Τηλ.210-52 93 806
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών ‘tenderONE’ της εταιρείας cosmoONE στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΥΠΕΚΕ–602003 Η ΔΕΗ Α.Ε. (www.dei.gr) γνωστοποιεί τη ματαίωση του Ανοικτού Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΔΥΠΕΚΕ-602003, για την προμήθεια ενός είδους μεταφορικού-ελαστικού ιμάντα με συρματόσχοινο τύπου ST1600 πλάτους Β1600ΜΜ της Μονάδας V ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ και υλικών ενώσεων ιμάντων Τ/Δ, συνολικής προϋπολογισμένης αξίας 1.010.265,00 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), λόγω μη ύπαρξης τεχνικά αποδεκτής προσφοράς και της άμεσης επανάληψής του με τροποποιημένους όρους.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ – 602003
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 16/09/2020
ΑΔ: A116592
Συμπλήρωμα 1 14/10/2020
ΑΔ: A116726
Προϋπολογισμός: € 816.400,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Espd_602003 Λήψη