ΔΥΠΕΚΕ 600021 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 09/03/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/03/2021 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Ματιάτου Τηλ.210 5293814
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ελένη Ματιάτου με ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση e.matiatou@dei.com.gr και την κα. Δέσποινα Μαύρου με ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση d.mavrou@dei.com.gr. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “TenderONE” της εταιρείας CosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.cosmo-one.gr/

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για φορτωτές HYUNDAI που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη αναγκών διάρκειας κατ' εκτίμηση, ενός (1) έτους

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 600021
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 07/12/2020
ΑΔ: A116968
Συμπλήρωμα 1 07/01/2021
ΑΔ: A117111
Συμπλήρωμα 2 10/02/2021
ΑΔ: A117273
Συμπλήρωμα 3 09/03/2021
ΑΔ: A118403
Προϋπολογισμός: € 100.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας