ΔΥΠΕΚΕ 600019 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 07/01/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/01/2021 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ματιάτου Ελένη - Λαγού Φωτεινή
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στο γραφείο 111 οδός Πατησίων, αριθμός 27, όροφος 1ος, στις 12 Νοεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή Υπεύθυνοι Διαγωνισμού : Ματιάτου Ελένη και Λαγού Φωτεινή Δ/νση : Χαλκοκονδύλη 22, 3ος όροφος , Γραφεία 303 και 306, Τηλ. 210 5293814 και 210 5293807

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΜΑΤΑΙΩΣΗ Μίσθωση ενός (1) καινούργιου (PHEV) επιβατηγού οχήματος, μάρκας BMW X1 xDrive 25e (full extra), για περίοδο μίσθωσης τριάντα έξι (36) μηνών, με δυνατότητα εξαγοράς μετά την παρέλευση της τριετίας.

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 600019
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
12/11/2020
ΑΔ: A116880
18/11/2020
ΑΔ: A116896
29/11/2020
ΑΔ: A116934
Συμπλήρωμα 4 14/12/2020
ΑΔ: A117010
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5 07/01/2021
ΑΔ: A117110
Προϋπολογισμός: € 30.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας