ΔΥΠΕΚΕ -600010 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 23/09/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
07/10/2020 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Φ. Λαγού Tηλ. 2105293807
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠEKE
Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στο γραφείο 111, όροφος 1ος της Διεύθυνσης Υλικού Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας, οδός Πατησίων 27, 104 32 Αθήνα

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ενός καινούργιου δίκυκλου οχήματος, τύπου SCOOTER στην κατηγορία κυβισμού των 300 cc

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ -600010
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
23/09/2020
ΑΔ: A116637
Προϋπολογισμός: € 5.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας