ΔΥΠΕΚΕ 54021008 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 03/12/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/12/2021 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: E.Σαρρή Τηλ.210 3307282
Υποβολή: ΔΥΠEKE

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ει. Σαρρή (Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ei.sarri@dei.gr, τηλέφωνο +302103307282 & +302103307263).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών Ομαδικής Ασφάλισης Υγείας ανθρώπινου δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Θυγατρικών

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 54021008
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 29/10/2021
ΑΔ: A119192
Συμπλήρωμα 1 23/11/2021
ΑΔ: A119305
Συμπλήρωμα 2 03/12/2021
ΑΔ: A119361
Προϋπολογισμός: € 18.000.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Espd_54021008 Λήψη