ΔΥΠΕΚΕ 54020015 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/01/2021 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Σαρρή.
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ει. Σαρρή (Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ei.sarri@dei.com.gr, τηλέφωνο +302103307282 & +302103307263, fax +302105222198).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης περιουσίας, αστικής ευθύνης και ευθύνης προϊόντος των φορτιστών της ΔΕΗ Α.Ε. για ηλεκτρικά οχήματα

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 54020015
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 28/12/2020
ΑΔ: A117089
Προϋπολογισμός: € 52.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας