ΔΥΠΕΚΕ 52621006 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 28/01/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/02/2022 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ι.Ζουμάς Α.Γιαννοπούλου
Υποβολή: ΔΥΠEKE

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), οδός Χαλκοκονδύλη 22, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, πληροφορίες παρέχονται από τoν κο. Ι. Ζουμά (ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο i.zoumas@dei.com.gr, τηλέφωνο +302103307283, fax +30 2105248921) κα A. Γιαννοπούλου, (Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο al. giannopoulou@dei.com.gr, τηλέφωνο 2103307285, fax +30 2105248921).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών ελεγχόμενης διαχείρισης (συλλογή, συσκευασία, σήμανση, μεταφορά, μεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση και τελική διάθεση - αξιοποίηση) υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων από τους σταθμούς ΑΣΠ και ΤΣΠ της ΔΕΠΑΝ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 52621006
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 27/12/2021
ΑΔ: A119448
Συμπλήρωμα 1 28/01/2022
ΑΔ: A119583
Προϋπολογισμός: € 1.365.520,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Eup_52621006 Λήψη