ΔΥΠΕΚΕ 52621003 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 16/09/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
07/10/2021 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ι.Ζουμάς Τηλ.210 3307283
Υποβολή: ΔΥΠEKE
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου & Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), Πατησίων 27, 104 32 Αθήνα, στις 09.09.2021 και ώρα 11:00 π.μ. όροφος 1ος, γραφείο 111, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, η οποία έχει αναρτηθεί και διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε. https://eprocurement.dei.gr  ΔΥΠΕΚΕ

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εκποίηση αυτούσιων παροπλισμένων ρουλεμάν και παρελκομένων αυτών ως προϊόντα από τον Τομέα ΠΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – ΛΙΠΤΟΛ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 52621003
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/07/2021
ΑΔ: A118865
Συμπλήρωμα 1 16/09/2021
ΑΔ: A119059
Προϋπολογισμός: € 90.338,37 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας