ΔΥΠEKE 52620013 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 12/11/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/11/2020 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ι.Ζουμάς Τηλ.210 3307283
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ
Θα γίνει από τη Διεύθυνση Υλικού κα Προμηθειών (ΔΥΠΕΚΕ), Πατησίων 27, 104 32 Αθήνα στις 19.11.2020 και ώρα 11:00 π.μ, όροφος 1ος, γραφείο 111

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εκποίηση άχρηστων υλικών

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠEKE 52620013
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 29/10/2020
ΑΔ: A116833
Συμπλήρωμα 1 12/11/2020
ΑΔ: A116879
Προϋπολογισμός: € 53.750,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας