ΔΥΠΕΚΕ 52121086 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 31/01/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
07/02/2022 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Π.Καλημέρης Τηλ.210 5292472
Υποβολή: ΔΥΠEKE

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί και διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprocurement.dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια δεκαεπτά (17) τεμαχίων Η/Υ και δέκα (10) Οθονών 27’’ με τριετή (3έτη) εγγύηση on site

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 52121086
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 28/12/2021
ΑΔ: A119451
Συμπλήρωμα 1 19/01/2022
ΑΔ: A119531
Συμπλήρωμα 2 31/01/2022
ΑΔ: A119592
Προϋπολογισμός: € 54.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας