ΔΥΠΕΚΕ 52121070 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 05/10/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/10/2021 - 11:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Π.Καλημέρης Τηλ.210 529 2472
Υποβολή: ΔΥΠEKE

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32. Πληροφορίες παρέχονται από τον Κο Παναγιώτη Καλημέρη και την Kα Ναταλία Λακάκη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις P.Kalimeris@dei.gr και N.Lakaki@dei.gr. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας tenderONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Αδειών Χρήσης Λογισμικού NetBackup με ετήσια συντήρηση & Υπηρεσίες υλοποίησης, αναβάθμισης, εκπαίδευσης και υποστήριξης

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 52121070
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 22/09/2021
ΑΔ: A119087
Συμπλήρωμα 1 05/10/2021
ΑΔ: A119115
Προϋπολογισμός: € 154.180,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας