ΔΥΠΕΚΕ 52121014 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 17/09/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/09/2021 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Τσονοπούλου Τηλ.210 5292399
Υποβολή: ΔΥΠEKE

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Πληροφορίες παρέχονται από κα Ν. Μάρκου και κα Α. Τσονοπούλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις n.markou@dei.gr και a.tsonopoulou@dei.gr .

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών με σκοπό την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση φακέλων μισθωτών και συνταξιούχων της τελευταίας 5ετίας. Συλλογή, διατήρηση, φύλαξη, αποθήκευση, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και αρχειοθέτηση του έγχαρτου φυσικού αρχείου πελατών της Εμπορίας

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 52121014
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 16/08/2021
ΑΔ: A118968
Συμπλήρωμα 1 17/09/2021
ΑΔ: A119068
Προϋπολογισμός: € 2.200.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας