ΔΥΠΕΚΕ 52121005 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 05/03/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/03/2021 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Τσονοπούλου Τηλ.210 5292399
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠEKE

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών "tenderONE" της εταιρείας cosmoONE

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα Επιστήμης Δεδομένων και Επιχειρησιακής Αναλυτικής σχετικά με διαχείριση, επικοινωνία και εξυπηρέτηση πελατών & Παροχή Υπηρεσιών σε λειτουργίες Επικοινωνίας Πελάτη

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 52121005
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 18/02/2021
ΑΔ: A117308
Συμπλήρωμα 1 05/03/2021
ΑΔ: A117399
Προϋπολογισμός: € 419.891,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας