ΔΥΠΕΚΕ 52021043 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/07/2021 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Τραϊφόρου 2105292567 - Τσιλιγιάννη 2105292659
Υποβολή: ΔΥΠEKE

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών ‘tenderONE’ της εταιρείας cosmoONE στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Δημιουργία, Εκτύπωση, Εμφακέλωση λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, Τηλεφωνικών Διακανονισμών, Επιστολών και λοιπών εντύπων. Ψηφιακή αρχειοθέτηση και διάθεση όλων των εντύπων σε web εφαρμογές

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 52021043
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 11/06/2021
ΑΔ: A118746
Προϋπολογισμός: € 7.800.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας