ΔΥΠΕΚΕ 51921008 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 26/03/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/04/2021 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μουζάκης Τηλ.210 5292478
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠEKE
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 10432, τηλέφωνο 210 5230301, 210 5293814. Πληροφορίες παρέχονται από τον κο Κ. Μουζάκη με ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση k.mouzakis@dei.com.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία προεπιλογής οικονομικών φορέων για την κατάρτιση μητρώου Προμηθευτών Φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 51921008
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 29/01/2021
ΑΔ: A117200
Συμπλήρωμα 1 25/02/2021
ΑΔ: A117348
26/03/2021
ΑΔ: A118475
Συμπλήρωμα 3 26/03/2021
ΑΔ: A118476
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Espd_51921008 Λήψη