ΔΥΠΕΚΕ 51921008 (Α΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 01/12/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/12/2021 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κ.Μουζάκης Τηλ. 210 5292478
Υποβολή: ΔΥΠEKE

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 10432, τηλέφωνο 210 5230301, 210 5293814. Πληροφορίες παρέχονται από τον κο Κ. Μουζάκη με ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση k.mouzakis@dei.com.gr. Πληροφορίες για τεχνικά θέματα παρέχονται από τον κο Αθ. Κωστάκο με ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση A.Kostakos@dei.com.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία προεπιλογής οικονομικών φορέων για την κατάρτιση μητρώου Προμηθευτών Φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 51921008 (Α΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/10/2021
ΑΔ: A119168
Συμπλήρωμα 1 01/12/2021
ΑΔ: A119352
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας