ΔΥΠΕΚΕ 51920061 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 13/01/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/01/2021 - 15:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Κ.Μουζάκης
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠEKE

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από κο ΚΩΝ. ΜΟΥΖΑΚΗ και ΑΛΕΞ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις k.mouzakis@dei.com.gr και a.filippou@dei.com.gr. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας της Διεύθυνσης Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 51920061
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 24/12/2020
ΑΔ: A117075
Συμπλήρωμα 1 13/01/2021
ΑΔ: A117139
Προϋπολογισμός: € 280.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας