ΔΥΠΕΚΕ 51821080 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 20/12/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
07/01/2022 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Τσιλιγιάννη
Υποβολή: ΔΥΠEKE

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Η διακήρυξη διατίθενται δωρεάν ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης https://eprocurement.dei.gr και της πλατφόρμας του Διαγωνισμού https://marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας για την είσπραξη των απαιτήσεων από λογαριασμούς και τη λειτουργική υποστήριξη σε ρυθμιστικά, διοικητικά και οικονομικά θέματα

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 51821080
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/11/2021
ΑΔ: A119290
Συμπλήρωμα 1 27/11/2021
ΑΔ: A119335
Συμπλήρωμα 2 07/12/2021
ΑΔ: A119375
Συμπλήρωμα 3 20/12/2021
ΑΔ: A119426
Προϋπολογισμός: € 387.600 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας