ΔΥΠΕΚΕ 51821064 (1) Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 06/09/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/09/2021 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Τσιλιγιάννη
Υποβολή: ΔΥΠEKE

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ.22, Τ.Κ. 10432 Αθήνα., τηλέφωνο 210-5292659 Πληροφορίες παρέχονται από τις κ.κ. Ν.Μάρκου και Α.Τσιλιγιάννη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις n.markou@dei.com.gr και a.tsiligiani@dei.com.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτροκίνησης (ΓΔ/ΗΚ), για την μακροπρόθεσμη επιχειρηματική ανάπτυξη της ΔΕΗ Α.Ε. στην αγορά της Ηλεκτροκίνησης

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 51821064 (1)
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 05/08/2021
ΑΔ: A118925
Συμπλήρωμα 1 06/09/2021
ΑΔ: A119013
Προϋπολογισμός: € 1.800.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας