ΔΥΠΕΚΕ 51821048 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/08/2021 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Τσιλιγιάννη
Υποβολή: ΔΥΠEKE

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
H διακήρυξη διατίθενται δωρεάν ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης https://eprocurement.dei.gr και της πλατφόρμας του Διαγωνισμού https://marketsite.gr Α. Τσιλιγιάννη 210 5292659, a.tsiligiani@dei.gr, Γ. Τραϊφόρου 210 5292567, g.traiforou@dei.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Συνδρομητικών Υπηρεσιών Επείγουσας Τεχνικής Βοήθειας 24/7/365 στους οικιακούς και επαγγελματικούς πελάτες της Επιχείρησης, μέσω πανελλήνιου δικτύου τεχνικών στην κατηγορία των ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, κλειδαράδων και συντηρητών αυτόνομων συστημάτων θέρμανσης φυσικού αερίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 51821048
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 23/07/2021
ΑΔ: A118885
Προϋπολογισμός: € 360.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας