ΔΥΠΕΚΕ 51821024 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 05/05/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/05/2021 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες:
Υποβολή: Α.Τσιλιγιάννη Τηλ. 210 5292659

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας (ΔΥΠΕΚΕ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ.22, Τ.Κ. 10432 Αθήνα, Πληροφορίες παρέχονται από Α. Τσιλιγιάννη και Γ. Τραϊφόρου. με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.tsiligiani@dei.com.gr και g.traiforou@dei.com.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εκπόνηση μελετών ασφάλειας και πυρασφάλειας σε εγκαταστάσεις και μονάδες παραγωγής της Επιχείρησης

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 51821024
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 06/04/2021
ΑΔ: A118523
Συμπλήρωμα 1 22/04/2021
ΑΔ: A118573
Συμπλήρωμα 2 05/05/2021
ΑΔ: A118605
Προϋπολογισμός: € 59.500 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας