ΔΥΠΕΚΕ 51820063 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 18/03/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/03/2021 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Τσιλιγιάννη Τηλ.210 5292659
Υποβολή: ΔΥΠEKE

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από την κα Α. Τσιλιγιάννη και κα Α. Μυρωνάκη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.tsiligiani@dei.com.gr και a.myronaki@dei.com.gr. 1.2 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών περισυλλογής, διαλογής, διακίνησης και διανομής των ταχυδρομικών αποστολών της ΔΕΗ ΑΕ σε όλη τη Ελληνική Επικράτεια

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 51820063
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 07/01/2021
ΑΔ: A117108
Συμπλήρωμα 1 01/02/2021
ΑΔ: A117208
Συμπλήρωμα 2 09/03/2021
ΑΔ: A118404
Συμπλήρωμα 3 18/03/2021
ΑΔ: A118447
Προϋπολογισμός: € 17.569.400 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας