ΔΥΠΕΚΕ 51820048 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 23/12/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/01/2021 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α. Τσιλιγιάννη Τηλ,210 5292659
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από Α. Τσιλιγιάννη και Α. Μυρωνάκη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.tsiligiani@dei.com.gr και a.myronaki@dei.com.gr. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υπηρεσίες επικοινωνίας μέσω εξερχόμενων κλήσεων με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας τους και τη διακράτησή τους στην Επιχείρηση

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 51820048
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 06/11/2020
ΑΔ: A116858
Συμπλήρωμα 1 24/11/2020
ΑΔ: A116913
Συμπλήρωμα 2 23/12/2020
ΑΔ: A117062
Προϋπολογισμός: € 6.000.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας