ΔΥΠEKE 51820042 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 17/11/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/12/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Αθ.Τσιλιγιάννη Τηλ.210-5292659
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών "tenderONE" της εταιρείας cosmoONE Πληροφορίες παρέχονται από τις κ.κ. Α.ΜΥΡΩΝΑΚΗ και Α.ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.myronaki@dei.com.gr και a.tsiligiani@dei.com.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Παροχή υπηρεσιών προώθησης νέων προϊόντων & υπηρεσιών της ΔΕΗ & κάλυψης νέων ρόλων εξυπηρέτησης πελατών

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠEKE 51820042
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 03/11/2020
ΑΔ: A116845
Συμπλήρωμα 1 17/11/2020
ΑΔ: A116886
Προϋπολογισμός: € 264.400,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας