ΔΥΠΕΚΕ 1566 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 17/02/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/02/2021 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ι. Βενιζέλο Τηλ .210-5293256
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠEKE

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από την κα Σ. Κολλιδά (210-5292442) τον κ. Ι. Βενιζέλο (210-5292384) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις s.kollida@dei.com.gr και i.venizelos@dei.com.gr. Για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ Aγ.Δημητρίου την κα Ι. Παλιανοπούλου τηλ. 24610-54321 του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Έλεγχος και Συντήρηση Συστημάτων Πυροπροστασίας ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 1566
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 25/01/2021
ΑΔ: A117180
17/02/2021
ΑΔ: A117299
Προϋπολογισμός: € 90.152,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας