ΔΥΠΕΚΕ 1565 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 19/02/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/02/2021 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. ΒασιλοπούλουTηλ.2105292680 Ι. Βενιζέλο Τηλ.2105292384
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠEKE

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από τους Ε. Βασιλοπούλου (210-5292680) και Ι. Βενιζέλο (210-5292384) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση e.vasilopoulou@dei.com.gr και I.Venizelos@dei.com.gr ) και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου από τον κο Γεώργιο Γιακουμάκη (Υποτομεάρχη Συντήρησης) και τον κο Μιχάλη Σηφάκη (Μηχ. Μηχανικό του Τομέα Συντήρησης.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αντικατάσταση (κατασκευή νέου – καθαίρεση – ανέγερση) τελικού Υ/Θ λέβητα Α/Μ Νο2 του ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 1565
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/02/2021
ΑΔ: A117246
Συμπλήρωμα 1 19/02/2021
ΑΔ: A117317
Προϋπολογισμός: € 393.234,93 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας