ΔΥΠΕΚΕ 1564 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 01/06/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/06/2021 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ι. Βενιζέλο Τηλ .210-5293256 Ε.Βασιλοπούλου Τηλ.210 5292680
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠEKE

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "tenderONE" της εταιρείας CosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αντικατάσταση άξονα γεννήτριας της Μονάδας Diesel No3 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 1564
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 01/03/2021
ΑΔ: A117363
Συμπλήρωμα 1 19/03/2021
ΑΔ: A118454
Συμπλήρωμα 2 14/04/2021
ΑΔ: A118552
Συμπλήρωμα 3 17/05/2021
ΑΔ: A118642
Συμπλήρωμα 4 01/06/2021
ΑΔ: A118708
Προϋπολογισμός: € 1.300.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας