ΔΥΠΕΚΕ 1553 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/12/2020 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Βασιλοπούλου Τηλ.210 5293361
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠEKE

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ε. Βασιλοπούλου (τηλ. 210 5292680 και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση e.vasilopoulou@dei.com.gr) και τον κο Ι.Καρολεμέα (τηλ. 210 5292556 και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνσηi.karolemeas@dei.com.g). Για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου πληροφορίες παρέχονται από τον κο. Μ. Χρυσουλάκη (τηλ. 2843063163 και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση M. Chrysoulakis@dei.com.gr).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή υπηρεσιών «Λειτουργία Βοηθητικών Μηχανημάτων των Μηχανών Diesel (Delaval) του ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 1553
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 30/11/2020
ΑΔ: A116939
Προϋπολογισμός: € 82.800,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας