ΔΥΠΕΚΕ - 1546 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 25/11/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/12/2020 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Βασιλοπούλου Τηλ.210-5292680
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από τους Ε. Βασιλοπούλου (210-5292680) και Ι. Βενιζέλο (210-5292384) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση e.vasilopoulou@dei.com.gr και i.venizelos@dei.com.gr και για τεχνικά θέματα από τους Στ. Ρωμανό (210-9008849) και Ν. Μανακανάτα (2843063168) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση s.romanos@dei.com.gr και n.manakanatas@dei.com.gr Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες Γενικής Συντήρησης 8.000 ωρών για τα έτη 2020-2021 δέκα (10) μονάδων MITSUBISHI S16R-PTΑ ον. ισχύος 1.250 KW εκάστη, του ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ - 1546
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 09/11/2020
ΑΔ: A116868
Συμπλήρωμα 1 25/11/2020
ΑΔ: A116924
Προϋπολογισμός: € 200.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας