ΔΥΠΕΚΕ - 1536 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 29/09/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/10/2020 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Στ. Κολλιδά Tηλ.210 5292442
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Συγκόλληση Ιμάντων και προληπτική – επισκευαστική συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού Συστημάτων Λιγνίτη – Τέφρας του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ - 1536
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 01/09/2020
ΑΔ: A116534
Συμπλήρωμα 1 29/09/2020
ΑΔ: A116658
Προϋπολογισμός: € 179.454,97 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας