ΔΥΠΕΚΕ 1310625 Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
02/02/2021 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Βασιλοπούλου Τηλ.210 5293361
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠEKE

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Βασιλοπούλου Ευγενία (τηλ.2105292680) και τον κ. Καρολεμέα Ιωάννη (τηλ. 2105292556) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.vasilopoulou@dei.com.gr και i.karolemeas@dei.com.gr. Ο Δ/ντης του ΑΣΠ Σάμου κ. Ζαφείρης Δημήτριος (τηλ. 2273092504 ) θα είναι ο υπεύθυνος για την χορήγηση της βεβαίωσης επίσκεψης στο Σταθμό. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Κατασκευή υπέργειου δικτύου καυσίμου και πετρελαιοειδών αποβλήτων στον ΑΣΠ Σάμου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 1310625
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 14/01/2021
ΑΔ: A117141
Προϋπολογισμός: € 40.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας