ΔΥΠΕΚΕ 1310624 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 19/02/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
01/03/2021 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Βασιλοπούλου Τηλ.210 5293361
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από τον κο Ι. Βενιζέλο και την κα. Ε.Βασιλοπούλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις i.venizelos@dei.com.gr και e.vasilopoulou@dei.com.gr. Για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ, από την κα Ε. Μεταξά τηλ. +30 2810376370 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αποκατάσταση Βορείας Περίφραξης εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ 1310624
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/01/2021
ΑΔ: A117163
Συμπλήρωμα 1 28/01/2021
ΑΔ: A117190
Συμπλήρωμα 2 19/02/2021
ΑΔ: A117312
Προϋπολογισμός: € 98.500,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας