ΔΥΠΕΚΕ - 1310619 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 08/01/2021

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/01/2021 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ι. Βενιζέλο Τηλ.210-5293256
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠΕΚΕ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr Πληροφορίες παρέχονται από την κα Σ. Σωτηροπούλου (210-5292513) και τον κο Ι. Βενιζέλο (210-5292384) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις s.sotiropoulou@dei.com.gr και i.venizelos@dei.com.gr ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 210 5232597) και για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΗΣ από τον κο Κ. Λεπίδα (25310 60288).

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προσθήκη ανελκυστήρα στον λέβητα Νο 12 του ΑΗΣ Κομοτηνής

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠΕΚΕ - 1310619
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 09/11/2020
ΑΔ: A116867
Συμπλήρωμα 1 18/11/2020
ΑΔ: A116892
Συμπλήρωμα 2 04/12/2020
ΑΔ: A116964
Συμπλήρωμα 3 17/12/2020
ΑΔ: A117018
Συμπλήρωμα 4 08/01/2021
ΑΔ: A117117
Προϋπολογισμός: € 107.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας