ΔΥΠ-903935 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 21/01/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/01/2020 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Αρετή Στάθη ΤΗΛ.210 5292523
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), οδός Στουρνάρη, αριθ. 55, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5270800. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Στάθη Αρετή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στην διευθύνση και A.Stathi@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210 5292523) ή με τηλεομοιοτυπία (fax) (+30 210 5232597). "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια συγκροτήματος παραγωγής και επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα για τη Μονάδα IIΙ του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ-903935
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 22/11/2019
ΑΔ: A113414
Συμπλήρωμα 1 11/12/2019
ΑΔ: A113476
Συμπλήρωμα 2 03/01/2020
ΑΔ: A113536
Συμπλήρωμα 3 08/01/2020
ΑΔ: A113538
Συμπλήρωμα 4 21/01/2020
ΑΔ: A113583
Προϋπολογισμός: € 85.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας