ΔΥΠ - 903037 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 29/07/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/08/2020 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: A.Στάθη Τηλ.210 5292523
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών ‘tenderONE’ της εταιρείας cosmoONE στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Μονωτήρων Διέλευσης Μ/Σ ΥΗΣ Κρεμαστών

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ - 903037
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
09/06/2020
ΑΔ: A116178
Συμπλήρωμα 1 25/06/2020
ΑΔ: A116254
Συμπλήρωμα 2 08/07/2020
ΑΔ: A116324
Συμπλήρωμα 3 14/07/2020
ΑΔ: A116361
Συμπλήρωμα 4 29/07/2020
ΑΔ: A116438
Προϋπολογισμός: € 140.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας