ΔΥΠ - 903035 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 06/07/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/07/2020 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χ.Χατζίδου Τηλ.210 5292486
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών ‘tenderONE’ της εταιρείας cosmoONE στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ενός πλήρους ασφαλιστικού και ανταλλακτικών αυτού, τροφοδοτικού νερού Λέβητα, της Μονάδας No5 του ΑΗΣ Αλιβερίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ - 903035
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 05/06/2020
ΑΔ: A116173
Συμπλήρωμα 1 30/06/2020
ΑΔ: A116280
Συμπλήρωμα 2 06/07/2020
ΑΔ: A116313
Προϋπολογισμός: € 55.523,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας