ΔΥΠ - 903025 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 10/05/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/05/2020 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Στάθη Τηλ.210 5292523
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών ‘tenderONE’ της εταιρείας cosmoONE στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) ξηραντών ψυκτικού τύπου για το σύστημα παραγωγής και επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα των Μονάδων III-IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ - 903025
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 10/04/2020
ΑΔ: A114964
Συμπλήρωμα 1 27/04/2020
ΑΔ: A114997
Συμπλήρωμα 2 10/05/2020
ΑΔ: A115074
Προϋπολογισμός: € 39.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας