ΔΥΠ 903003 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 27/03/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/04/2020 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ.Τραιφόρου Τηλ.210 5292334
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών ‘tenderONE’ της εταιρείας cosmoONE στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση «με το κλειδί στο χέρι» δύο ηχομονωμένων Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών ισχύος 380-400 kW το καθένα με κινητήρα Diesel για τον Τοπικό Σταθμό Παραγωγής Μεγίστης

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ 903003
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 14/01/2020
ΑΔ: A113554
Συμπλήρωμα 1 24/01/2020
ΑΔ: A113595
Συμπλήρωμα 2 04/02/2020
ΑΔ: A114648
Συμπλήρωμα 3 14/02/2020
ΑΔ: A114699
Συμπλήρωμα 4 25/02/2020
ΑΔ: A114748
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5 11/03/2020
ΑΔ: A114818
Ανακ. & Συμπλήρωμα 6 27/03/2020
ΑΔ: A114905
Προϋπολογισμός: € 360.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας