ΔΥΠ 903001 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 19/02/2020

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/02/2020 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε.Κοτσαλή Τηλ.210 5292361
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών ‘tenderONE’ της εταιρείας cosmoONE στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών (χιτωνίων) για τις συντηρήσεις των μονάδων ΜΑΝ DOOSAN 7 & 9Κ60-ΜC των ΑΣΠ Κω και ΑΣΠ Χίου

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ 903001
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 23/01/2020
ΑΔ: A113591
Συμπλήρωμα 1 31/01/2020
ΑΔ: A114623
Συμπλήρωμα 2 08/02/2020
ΑΔ: A114678
Συμπλήρωμα 3 19/02/2020
ΑΔ: A114724
Προϋπολογισμός: € 159.888,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας