ΔΥΠ 618817 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
30/11/2018 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ι.Καρολεμέας Τηλ.210 5270829
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στην Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, 2ος όροφος, Γραφείο Αποσφράγισης Νο 208

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Aνάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο της Σύμβασηςπρομήθεια Μοντέλου (εργαλείου) προγραμματισμού και βελτιστοποίησης διαχείρισης χαρτοφυλακίου προμήθειας φυσικού αερίου και του συναφούς κόστους μεταφοράς

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ 618817
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 02/11/2018
ΑΔ: A105772
Προϋπολογισμός: € 28.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας