ΔΥΠ 618812 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 22/06/2018

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/06/2018 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ι.Βενιζέλος Τηλ.210 5270826
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΥΠ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο 208, 2ος όροφος

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Διακήρυξης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Διαδικασία των διαπραγματεύσεων με περισσότερους του ενός Οικονομικούς Φορείς ( RFP) με αντικείμενο την Παροχή Λογιστικών και Φορολογικών Υπηρεσιών για τις υπό ίδρυση θυγατρικές Μεγαλόπολη ΑΕ και Μελίτη ΑΕ

Διακήρυξη: Τεύχος: ΔΥΠ 618812
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 18/06/2018
ΑΔ: A104196
Συμπλήρωμα 1 22/06/2018
ΑΔ: A104223
Προϋπολογισμός: € 280.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΥΠΕΚΕ - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Εταιρικού Κέντρου και Εμπορίας